Contact

NWB Vietnam Co. Ltd.

Tel: +84-4-39410981

Tel/Fax: +84-4-39410982

Hotline : 0948 362 666


Email: budvar@budvar.vn

Website: www.budvar.vn

Adress:

Floor L,
Tòa Nhà Hội Nghị Công Đoàn - Số 1A Yết Kiêu,
Hoàn Kiếm,
Hà Nội


Business Department
Tel: (04) 3941 0981
Ext: 311
Technical Department
Tel: (04) 3941 0981
Ext: 320
Accountant Department
Tel: (04) 3941 0981
Ext: 315
Write to us
Name*
Email*
Question*